Risør kirkelige fellesråd

Kirkens kontorer


Kirkens kontorer

Menighetskontorene besvarer alle spørsmål om kirkelige handlinger og om menighetenes virksomhet.


Kirkevergen har ansvar for spørsmål om gravferd, kirkegårder og bygninger forøvrig. Under kirkevergens ansvarsområde er bl.a. også alle ansatte i kirkene og på kirkegården, samt kirkeøkonomien.

 

 Menighetskontor 

http://www.risor.kirken.no/img/07_08_27_Kirkens_kontorer/risormhus 04.jpg
Menighetskontor, Risør:
 
Besøksadresse:
Postadresse:  

Telefon:

E–post:
Kirkegaten 1
Postboks 297,
4953 Risør
37 15 03 21
postmottak@risor.kirken.no
Mandag – torsdag kl 09.00 – 12.30
Praktiske spørsmål rundt dåp, bryllup og konfirmasjon besvares tirsdag, onsdag og torsdag.

 


http://www.risor.kirken.no/img/07_08_27_Kirkens_kontorer/sondeledmhus 03.jpg
Menighetskontor, Søndeled:
 
Besøksadresse:
Postadresse:

Telefon:
E–post:
Åpningstid:
Søndeled menighetshus
Brattstø 4
4990 Søndeled
37 15 61 31
a.walla@risor.kirken.no
Tirsdag 09.00 – 12.00
Når kontoret ikke er bemannet blir telefonen viderekoblet til Risør.

 

 Kirkevergekontoret
http://www.risor.kirken.no/img/07_08_27_Kirkens_kontorer/risormhus 02.jpg
Adresse:
Telefon:
E–post:
Kirkegt. 1
37 15 03 21
postmottak@risor.kirken.no
Kirkevergens telefon er som regel betjent fra og med mandag til fredag fra kl. 09.00 til kl. 14.00.
Kontorets øvrige personalet vil betjene kontoret, så lenge kirkevergestillingen er ubesatt.
 

 


 


Se tidligere utgaver »
KALENDER

søndag 11 desember
Sandnes Bedehus
Søndeled Kirke
onsdag 14 desember
Frydendal kirke
torsdag 15 desember
Risør Kirke
søndag 18 desember
Risør Kirke
onsdag 21 desember
Frydendal kirke
lørdag 24 desember
Frydenborg senteret
Frydendal kirke
Søndeled Kirke
Risør Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Aust Agder Blad
Risør kommune
Risør menighet på Facebook
Vårt Land
Kontaktinfo

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1
Postboks 297
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21
E-post:
postmottak@risor.kirken.no