Den Norske Kirke
Risør kirkelige fellesråd
Søndeled kirke vinter
GUDSTJENESTE

VELKOMMEN TIL
FELLESOKN-GUDSTJENESTE!

SØNDAG 28. FEBRUAR KL. 11.00
I SØNDELED KIRKE.

Les mer
Fastebosse.jpg
Fastebøsser
Til de som ønsker -
Fastebøsser til Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon kan
hentes på kirkekontoret.
Les mer
Apen_barnehage_-_bilde.jpg
ÅPEN BARNEHAGE

Kommer dere i Åpen Barnehage?
Åpen barnehage er, som navnet sier åpen, også i koronatider!

Les mer
FRY_men.hus.PNG
BASARKLUBBEN

Mandagsmøter i basarklubben på Frydendal menighetshus
kl. 11.00 på følgende datoer -
22. februar, 29. mars, 12. april, 26. april, 10. mai og 31. mai.
Datoer for juni, juli og august kommer.

Det blir i tillegg samling i kjelleren på Menighetshuset hver torsdag og
noen fredager for de som har lyst
til å treffes oftere. 
Der blir det laget ting til både Kirkebasaren og Julemesse.

GJELDENE SMITTEVERNREGLENE FØLGES!

Les mer
Fastebilde.png
FASTEN 2021 17. februar - 24. mars

Kveldsbønn og Retreat i hverdagen

Aust-Nedenes prosti

En indre vandring samtidig som du lever ditt vanlige hverdagsliv

Hver onsdag i denne perioden vil det være kveldsbønner i Risør kirke.
Sokneprest i Risør Ellen Gryting leder kveldsbønnen.

En onsdag er det stille kveld i Tvedestrand kirke som Ragnhild E.Floberg leder,
vi leser en tekst og er stille sammen.

Les mer
Se tidligere utgaver »
KALENDER

søndag 28 februar
Søndeled Kirke
søndag 14 mars
Søndeled Kirke
Frydendal kirke
søndag 21 mars
Risør Kirke
søndag 28 mars
Søndeled Kirke
Risør Kirke
torsdag 1 april
Frydendal kirke
Søndeled Kirke
fredag 2 april
Risør Kirke
11:00
Søndeled Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker