Risør kirkelige fellesråd
Misjonsprosjekt
Misjonsprosjekt.PNG

Kalender

Vis følgende kategorier:

Familiegudstjeneste
Familiemesse
Gudstjeneste
HEL-advent
Høytidsgudstjeneste
Institusjonsandakt
Morgenbønn

Desember


11Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Sandnes Bedehus

11Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Søndeled Kirke

14Onsdag
07:30 - 08:30
Morgenbønn i Frydendal kirke

15Torsdag
11:00 - 12:00
HEL-advent i Risør Kirke

18Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Risør Kirke

21Onsdag
07:30 - 08:30
Morgenbønn i Frydendal kirke

24Lørdag
11:00 - 12:00
Institusjonsandakt uten nattverd i Frydenborg senteret

24Lørdag
15:00 - 16:00
Familiegudstjeneste i Frydendal kirke

24Lørdag
16:00 - 17:00
Familiemesse i Søndeled Kirke

24Lørdag
16:15 - 17:00
Familiegudstjeneste i Risør Kirke

25Søndag
11:00 - 12:00
Høytidsgudstjeneste i Risør Kirke

26Mandag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Søndeled Kirke

28Onsdag
07:30 - 08:30
Morgenbønn i Frydendal kirke

31Lørdag
23:00 - 23:59
Gudstjeneste i Risør Kirke

Januar


04Onsdag
07:30 - 08:30
Morgenbønn i Frydendal kirke

11Onsdag
07:30 - 08:30
Morgenbønn i Frydendal kirke

18Onsdag
07:30 - 08:30
Morgenbønn i Frydendal kirke

25Onsdag
07:30 - 08:30
Morgenbønn i Frydendal kirke

Se tidligere utgaver »
KALENDER

søndag 11 desember
Sandnes Bedehus
Søndeled Kirke
onsdag 14 desember
Frydendal kirke
torsdag 15 desember
Risør Kirke
søndag 18 desember
Risør Kirke
onsdag 21 desember
Frydendal kirke
lørdag 24 desember
Frydenborg senteret
Frydendal kirke
Søndeled Kirke
Risør Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Aust Agder Blad
Risør kommune
Risør menighet på Facebook
Vårt Land
Kontaktinfo

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1
Postboks 297
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21
E-post:
postmottak@risor.kirken.no