Den Norske Kirke
Risør kirkelige fellesråd

Kalender

Vis følgende kategorier:

Gudstjeneste
Høytidsgudstjeneste

Februar


28Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste med nattverd i Søndeled Kirke

Mars


14Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste med nattverd i Søndeled Kirke

14Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Frydendal kirke

21Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Risør Kirke

28Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Søndeled Kirke

28Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Risør Kirke

April


01Torsdag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Frydendal kirke

01Torsdag
18:00 - 19:00
Gudstjeneste i Søndeled Kirke

02Fredag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Risør Kirke

02Fredag
11:00 - 12:00
i Søndeled Kirke

04Søndag
11:00 - 12:00
Høytidsgudstjeneste i Søndeled Kirke

04Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Risør Kirke

11Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Frydendal kirke

18Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Frydendal kirke

18Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste med nattverd i Søndeled Kirke

25Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Risør Kirke

Se tidligere utgaver »
KALENDER

søndag 28 februar
Søndeled Kirke
søndag 14 mars
Søndeled Kirke
Frydendal kirke
søndag 21 mars
Risør Kirke
søndag 28 mars
Søndeled Kirke
Risør Kirke
torsdag 1 april
Frydendal kirke
Søndeled Kirke
fredag 2 april
Risør Kirke
11:00
Søndeled Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker