Risør kirkelige fellesråd
Misjonsprosjekt

Ansatte


Bjørn Hasselgård
Kirkeverge 
 
Telefon: 90 08 69 11   
Ellen Gryting
Sokneprest 
 
Telefon: 97 14 18 56   
Albert Martin Walla
Sokneprest 
 
Telefon: 92 29 24 09   
Laila T Stensvold
Trosopplærer 
 
Telefon: 95 09 88 07   
Tor Morten Halvorsen
Organist 
 
Telefon: 37 15 03 21   
Jan Egil Berg
Organist 
 
Telefon: 48 25 32 00   
Eileen Liborg Basma
Menighetskoordinator 
 
Telefon: 37 15 03 21   
Annabell Green Lundberg
Saksbehandler 
 
Telefon: 37 15 03 21   
Torgeir Øverland
Saksbehandler Søndeled 
 
Telefon: 45 63 34 00   
Anders Klock
Kirketjener/Kirkegårdsarbeider 
 
Telefon:    
Frode Rønningen
Kirketjener/Kirkegårdsarbeider 
 
Telefon:    
Eirik Hoaas
Kirkegårdsarbeider / Kirketjener 
 
Telefon:    
Lisbeth Leivann
Klokker Søndeled 
 
Telefon: 37 15 61 31   
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1
Postboks 297
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21
E-post:
postmottak@risor.kirken.no