Risør kirkelige fellesråd
Risor og Sondeled kirke.PNG
GUDSTJENESTER
Velkommen til gudstjenester søndag 13. juni
Risør kirke kl. 11.00
Søndeled kirke kl. 11.00
Les mer
Sammen som kirke.PNG
«Sammen som kirke i hele verden»-aksjonen

Kristi himmelfartsdag er det kick-off for «Sammen som kirke i hele verden»-aksjonen,
som Risør menighet deltar på.

Bli med på dugnaden til hjelp for våre søsterkirker i verden.

Les mer
Estland - misjonsprosjekt.PNG
Risør menighets misjonsprosjekt - Estland
Risør menighetsråd har vedtatt et nytt misjonsprosjekt
som det satses på fremover; Menighetsplanting i Tallinn og Saku.
Les mer
Jorunn og Laila.png
Operaften i Risør kirke
Konsert med Jorunn Myre og sopran Laila Thortveit.
RISØR KIRKE
LØRDAG 12. JUNI KL. 19.00
Les mer
dnk logo vertikaL KONFIRMANT.png
KONFIRMANT 2022?
Velkommen som konfirmant i Risør,
Frydendal eller Søndeled kirke i 2022!

Les videre for mer informasjon og for
PÅMELDING.
Les mer
Apen barnehage - bilde
ÅPEN BARNEHAGE

Kommer dere i Åpen Barnehage?
Åpen barnehage er, som navnet sier åpen, også i koronatider!

Les mer
FRY men.hus.PNG
BASARKLUBBEN

Mandagsmøter i basarklubben på Frydendal menighetshus
kl. 11.00 på følgende datoer -
22. februar, 29. mars, 12. april, 26. april, 10. mai og 31. mai.
Datoer for juni, juli og august kommer.

Det blir i tillegg samling i kjelleren på Menighetshuset hver torsdag og
noen fredager for de som har lyst
til å treffes oftere. 
Der blir det laget ting til både Kirkebasaren og Julemesse.

GJELDENE SMITTEVERNREGLENE FØLGES!

Se tidligere utgaver »
KALENDER

søndag 13 juni
Søndeled Kirke
Risør Kirke
søndag 20 juni
Frydendal kirke
søndag 27 juni
Frydendal kirke
søndag 4 juli
Søndeled Kirke
Risør Kirke
søndag 11 juli
Risør Kirke
søndag 18 juli
Risør Kirke
søndag 25 juli
Risør Kirke
søndag 1 august
Søndeled Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Aust Agder Blad
Risør kommune
Risør menighet på Facebook
Vårt Land
Kontaktinfo

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1
Postboks 297
4953 RISØR
Tlf.:
Faks.:
37 15 03 21
37 15 22 54
E-post:
postmottak@risor.kirken.no