Den Norske Kirke
Risør kirkelige fellesråd
dnk_logo_vertikaL_KONFIRMANT.png
KONFIRMANT 2022?
Velkommen som konfirmant i Risør,
Frydendal eller Søndeled kirke i 2022!

Les videre for mer informasjon og for
PÅMELDING.
Les mer
FRY_og_RI.PNG
ÅRSMØTE RISØR MENIGHET

Årsmøte i Risør menighet.
Risør kirke søndag 02. mai kl. 12.00 (rett etter gudstjenesten).
Årsmøtet blir holdt i kirka.

Les mer
Kim_Rysstad_og_Maria_Arredondo_MAI.PNG
KONSERT MED RYSSTAD OG ARREDONDO
RISØR KIRKE
FREDAG 28. MAI KL. 21.00
Les mer
3_kirker.png
ÅRSMØTER
ÅRSMØTE I SØNDELED MENIGHET
ER UTSATT TIL SØNDAG  
12. SEPTEMBER

ÅRSMØTE I RISØR MENIGHET ER
PLANLAGT TIL SØNDAG  
02. MAI
Les mer
Lopper_2021.PNG
LOPPER

Vi tar imot små-lopper og små-møbler til årets Kirkebasar som er 21. august!
Ta kontakt med kirkekontoret,
37 15 03 21, for avtale.

Les mer
Apen_barnehage_-_bilde.jpg
ÅPEN BARNEHAGE

Kommer dere i Åpen Barnehage?
Åpen barnehage er, som navnet sier åpen, også i koronatider!

Les mer
FRY_men.hus.PNG
BASARKLUBBEN

Mandagsmøter i basarklubben på Frydendal menighetshus
kl. 11.00 på følgende datoer -
22. februar, 29. mars, 12. april, 26. april, 10. mai og 31. mai.
Datoer for juni, juli og august kommer.

Det blir i tillegg samling i kjelleren på Menighetshuset hver torsdag og
noen fredager for de som har lyst
til å treffes oftere. 
Der blir det laget ting til både Kirkebasaren og Julemesse.

GJELDENE SMITTEVERNREGLENE FØLGES!

Les mer
Se tidligere utgaver »
KALENDER

søndag 25 april
Risør Kirke
søndag 2 mai
Risør Kirke
søndag 9 mai
Søndeled Kirke
Frydendal kirke
torsdag 13 mai
Frydendal kirke
mandag 17 mai
Risør Kirke
11:00
Søndeled Kirke
13:00
Sandnes Bedehus
søndag 23 mai
Søndeled Kirke
Risør Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker