Den Norske Kirke
Risør kirkelige fellesråd


 

Kjære “kanskje konfirmant“...

 

? Lurer du på om du skal konfirmere deg i kirken?
? Hva foregår i løpet av konfirmanttiden?

Les denne informasjonen først. 

Da vet du litt mer om hva det dreier seg om.

https://risor.kirken.no/img/16_11_08_Diverse_bilder/pameld.png
Hva er det å stå til konfirmasjon!

Konfirmasjonstiden er en fin tid der du får være med på mange spennende ting. I løpet av denne tiden vil du oppleve at kirken er et spennende sted å  være og du blir bedre kjent med kirkens ungdomsarbeid.

Konfirmasjonen er avslutningen på konfirmanttiden.  Her legger presten hånda på hodet ditt og ber for deg og ditt liv. En fin og høytidelig dag til glede for deg og familien din.

Konfirmasjons opplegget består av tre ting:

Leir
Tidlig på høsten har vi en konfirmantleir til Kvitseid gymnas i Kvitseid. Der er det med voksne og ungdomsledere som skaper en unik erfaring for konfirmantene. I løpet av konfirmanttiden deltar du også på minimum 3 ungdomsklubb kvelder på TEN–IN på Søndeled.

Interessante timer og godt fellesskap 
Timene gir  en innføring i den kristne tro og vi snakker om tro og tvil sammen. Troen handler også om hvordan vi er overfor hverandre som mennesker og om hvordan vi tar vare på jorda vår.

Varierte gudstjenester

I løpet av året deltar du ved ulike typer gudstjenester. Vi vil også ha noen ungdoms–gudstjenester som konfirmantene deltar på.

For å melde inn sin konfirmant går dere inn på: risor.kirken.no. Her er det en link til vår påmeldingsside. Konfirmasjon og dåp hører sammen. Er du ikke døpt, finner vi tid og sted som passer deg og din familie. Du kan også være med i konfirmanttiden og seinere bestemme deg i forhold til dåp.


Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

 HJERTELIG VELKOMMEN!


Konfirmasjonsdatoene for år 2021 er:

Risør Kirke:

Søndag 15. august

Søndeled Kirke:

Lørdag 8. mai og søndag 9. mai

Frydendal Kirke:

Lørdag 04. september

 

 

 


Se tidligere utgaver »
KALENDER

søndag 25 april
Risør Kirke
søndag 2 mai
Risør Kirke
søndag 9 mai
Søndeled Kirke
Frydendal kirke
torsdag 13 mai
Frydendal kirke
mandag 17 mai
Risør Kirke
11:00
Søndeled Kirke
13:00
Sandnes Bedehus
søndag 23 mai
Søndeled Kirke
Risør Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker