Den Norske Kirke
Risør kirkelige fellesråd
Vielse i kirken
I Risør prestegjeld foretas det vielser i alle tre kirker:

Risør kirke
Søndeled kirke
Frydendal kirke

Kirkene har sine særegne stilarter og er bygget i forskjellige tidsepoker. Derfor kan kirkene hver på sin måte by på flotte omgivelser for en vielse.

Som medlem av Den norske kirke, og som tilhørende i en av våre menigheter, vil det da være naturlig å velge en kirke i menigheten man bor.

Ta kontakt med menighetskontoret for avtale om tid og sted for vielsen.
Tlf. 37 15 03 21. Eller send en epost til:  eileen@risor.kirken.no


Takster 
Vigsle av brudepar når minst en er bosatt i Risør kommune og medlem av Den norske kirke er gratis.

Vielse for personer som ikke er medlem i Den norske kirke
samt for personer som ikke er bosatt i prestegjeldet (kommunen):       kr 4.400,–.
Pynting av kirken kommer i tillegg, og besørges av brudeparet selv.


Skjema for utfylling
Hver av forloverne skal fylle ut skjemaet Forlovererklæring og hver av brudefolkene skal fylle ut skjemaet Erklæring for prøving av ekteskapsvilkårene .

NB! Skjemaene sendes til folkeregisteret, ikke til prestekontoret!!

Ved navneendring skal det etter Navneloven av 7. juni 2002 sendes Melding om endring av navn til folkeregisteret

Ekteskapsinngåelse etter kirkens ordning består av to deler:
den juridiske del med selve ekteskapsinngåelsen, og den kirkelige del med skriftlesning og forbønn.
Før handlingen har den som skal forrette (vigsleren) – unntaksvis en annen på dennes vegne – en samtale med brudeparet.
Salmer og sanger må på forhånd godkjennes av forrettende prest og det musikalske stoff av organisten.


Forbønn for borgerlig inngått ekteskap
Ektepar som har inngått ekteskap for borgerlig myndighet, kan siden anmode om kirkens forbønn. Kontakt din menighet for mer informasjon!
Klikk for å lese mer om "Forbønn for borgerlig inngått ekteskap"


Generelt om vigsel i Den norske kirke
Kirken lærer at Gud har innstiftet ekteskapet, men ser på selve ekteskapsinngåelsen som en juridisk ordning, ikke som et sakrament. Den kirkelige delen av ekteskapsinngåelsen betår av skriftlesning og forbønn.
Klikk for å lese mer om vigsel i Den norske kirke


Liturgi for vigsel i Den norske kirke
Kirken lærer at Gud har innstiftet ekteskapet, men ser på selve ekteskapsinngåelsen som en juridisk ordning, ikke som et sakrament. Den kirkelige delen av ekteskapsinngåelsen betår av skriftlesning og forbønn.
Klikk for å lese liturgien for vigsel i Den norske kirke


Vigsel i utlandet
Hvert åttende par giftet seg i utlandet i fjor. Mange av disse ble ektefolk på en sjømannskirke. Vigsler i utlandet skjer som en hovedregel etter norsk lov, men må samtidig forholde seg til den lokale lovgivning. I mange land kan kun borgerlig vigsel finne sted, mens kirken står åpen for en "kirkelig velsignelse av borgerlig innstiftet ekteskap".
Klikk for lese mer på Sjømannsmisjons nettsider om vigsel i utlandet!


Sang og musikk ved vielser
Våre organister har vi spilt inn en cd med noen av forslag til inn– og utmarsjer. Organistene er vi opptatt av musikken som brudeparene velger seg. Denne cd–en er ment som en inspirasjon slik at brudeparene kan se at det finnes mange marsjer å velge mellom. Vi håper at brudeparene kan sette seg ned i fred og ro og finne noe de liker. Det vil selvsagt også være anledning til å komme med egne ønsker som vi etter beste evne skal prøve å imøtekomme.

 

Jo tidligere vi får ønskene deres, jo større er sjansen for at vi skal klare å øve inn nye ting i tide. Det gjelder for øvrig også solistiske innslag under vielsene eller akkompagnement til solister. Denne cd–en vil være tilgjengelig for utlån fra menighetskontorene i Risør og på Søndeled, eller de kan lastes ned fra lenkene under.

Eksempler på inn– og utmarsjer
Air av J. S. Bach
Ave Maria av Gounod
Ave Maria av Schubert
Brudemarsj av Jan Magne Førde
Brudemarsj av Mendelssohn
Brudemarsj fra Øre
Brudemarsj fra Seljord
Brudemarsj fra Valsøyfjord
Brudemarsj fra Vågå
Bruremarsj fra Åseral
Bryllupsmarsj av Wagner
Jesu joy of Man's Desiring av JS Bach
Kanon av Pachabel
Klarinettkonsert av Mozart
Purpose av  Nordraak
Queen of Sheba av Händel

 

Se tidligere utgaver »
KALENDER

søndag 25 april
Risør Kirke
søndag 2 mai
Risør Kirke
søndag 9 mai
Søndeled Kirke
Frydendal kirke
torsdag 13 mai
Frydendal kirke
mandag 17 mai
Risør Kirke
11:00
Søndeled Kirke
13:00
Sandnes Bedehus
søndag 23 mai
Søndeled Kirke
Risør Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker