Den Norske Kirke
Risør kirkelige fellesråd
Innmelding og utmelding

Bakrunn for medlemsskap i Den norske kirke er dåpen. For å bli medlem må man altså være døpt eller bli døpt. Har man tidligere en kristen dåp å se tilbake på, men allikevel ikke er medlem av Den norske kirke, kan man igjen bli det ved å ordne formalitetene som skal til. Selv om man ikke er døpt tidligere kan man når som helst etter samtaler med menighetens prest la seg døpe og dermed danne grunnlag for medlemsskap.

Noen ønsker å melde seg ut av Den norske kirke. Enten fordi man ikke ønsker å være medlem av en kristen kirke lenger, eller vil tilhøre et annet kirkesamfunn. Dette må da ordnes formelt med utgangspunkt i den menigheten man bor.

Her gir vi følgende beskrivelse for hva som skal til av formell karakter for å melde seg inn eller ut:


Innmelding

 

Innmelding skjer ved personlig fremmøte på menighetskontoret i Kirkegt. 1, Risør, eller ved å ta kontakt med en av menighetens prester for samtale om dette. Fyll gjerne ut dette skjema i forkant.

 

Følgene opplysninger tas med:

 

         Personnummer

 

         Navn, adresse og fødested.

 

         Dåpsdato

 

         Dåpssted/kirkesamfunn hvor dåp fant sted.

 

         Evt Utmeldingsattest fra annet trossamfunn.


Utmelding

 

Utmelding skjer skriftlig (brev). Sendes Menighetskontoret, Pb. 297, 4953 Risør, eller be om en samtale med en av menighetens prester. Benytt gjerne dette skjema.

 

Følgende opplysninger tas med:

-
         Personnummer

 

-         Navn, adresse og fødested

 

-         Dåpsdato

 

-         Dåpssted. Dåpsattest legges ved. Dåpsattest får du i den menighet hvor du ble døpt.

 

Vi nevner her også følger av utmelding:

 

-         Mister stemmerett ved kirkelige valg

 

-         Mister retten til kirkelige verv og stillinger

 

-         Kan miste rett til å være fadder

 

-         Kan ikke kreve å få sine barn døpt

-
         Kan miste retten til kirkelig konfirmasjon, vigsel og gravferd
 
-    Må betale avgift for bryllup/begravelser i kirkelig regi
 

 

Se tidligere utgaver »
KALENDER

søndag 25 april
Risør Kirke
søndag 2 mai
Risør Kirke
søndag 9 mai
Søndeled Kirke
Frydendal kirke
torsdag 13 mai
Frydendal kirke
mandag 17 mai
Risør Kirke
11:00
Søndeled Kirke
13:00
Sandnes Bedehus
søndag 23 mai
Søndeled Kirke
Risør Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker