Den Norske Kirke
Risør kirkelige fellesråd

KONFIRMANT 2022?

Velkommen som konfirmant i Risør,
Frydendal eller Søndeled kirke i 2022!

Les videre for mer informasjon og for
PÅMELDING.

Følg denne lenken under og se hva vi kan tilby i vårt konfirmasjonstilbud -

Konfirmant info 2021
Konfirmantleir 06. august til 10. august.

MERK KONFIRMASJONSDATOER ER SOM FØLGER -
RISØR KIRKE:
SØNDAG 01. MAI
SØNDELED KIRKE:
SØNDAG 08. MAI
FRYDENDAL KIRKE:
NB! LØRDAG 14. MAI NB!

For påmelding trykk her:
https://risor.kirken.no/img/16_11_08_Diverse_bilder/pameld.png





Påmelding innen 01. mai!

Av: Eileen Basma   Publisert: 22.03.2021
Se tidligere utgaver »
KALENDER

søndag 25 april
Risør Kirke
søndag 2 mai
Risør Kirke
søndag 9 mai
Søndeled Kirke
Frydendal kirke
torsdag 13 mai
Frydendal kirke
mandag 17 mai
Risør Kirke
11:00
Søndeled Kirke
13:00
Sandnes Bedehus
søndag 23 mai
Søndeled Kirke
Risør Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker