menighet

Diverse linker

 

Diverse linker


Kirkelige linker, nasjonale
Bibelen

 
Den norske kirke sentralt
Den norske Israelsmisjon

Den norske Sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet
Det Norske Bibelselskap
Det Norske Misjonsselskap
Døvekirken
Egedeinstituttet
Kirkelig pedagogisk senter (IKO)
Kirkeansatte
Kirkedatabasen (kirkestatistikk)
Kirkens Familievern
Kirkens Nødhjelp
Kirkens SOS
Kirkens U–landsinformasjon
Kristen idrettskontakt
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
Kristent nettverk for miljø og rettferd
Kultur– og kirkedepartementet
Liturgisk senter, Erkebispegården
Norges
KFUK–KFUM

Norges Kristelige Student– og Skoleungdomslag
Norges kristne råd
Norges kristelige studieråd
Normisjon
Norsk Søndagsskoleforbund
Norske kirkeakademier
Stiftelsen Kirkeforskning
Studentprestene
 

Fag– og bransjeforeninger
Det norske diakonforbund
Den norske kirkes Kateketforening
Den norske kirkes Presteforening
Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon
Musikernes fellesorganisasjon 

Kirkelige linker, lokale og regionale
Kirkene i Tvedestrand
Agder og Telemark bispedømme

 

Andre norske kirkesamfunn
Det norske Baptistsamfunn
Frikirken
Metodistkirken i Norge
 

Nordiske søsterkirker
Svenska kyrkan
Det danske Kirkeministerium
Den danske folkekirke
Evangelisk–lutherska kyrkan i Finland
Den islandske kirke

 

Internasjonale økumeniske organisasjoner
Det Lutherske Verdensforbund
Konferansen av Europeiske kirker

Kirkenes Verdensråd

 

Startsiden

 

Søkeverktøy til Den norske kirke
Gospelsearch
Kvasir

Kommunale og regionale lenker
Risør kommune
Aust–Agder blad
Tvedestrandsposten
Agderposten
 

 

 

KALENDER

søndag 28 juli
Risør kirke
søndag 4 august
Søndeled Kirke
Risør kirke
søndag 11 august
Frydendal kirke
søndag 18 august
Risør kirke
søndag 25 august
Risør kirke
Søndeled Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1
Postboks 297
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21
E-post:
postmottak@risor.kirken.no