Risør kirkelige fellesråd
Misjonsprosjekt
Misjonsprosjekt logo - Risør menighet

Risør - misjonsprosjekt Estland

Risør  og Søndeled Menighets nye misjonsprosjekt i Estland. 

Både Risør og Søndeled menighetsråd har vedtatt et nytt misjonsprosjekt som det satses på fremover; Menighetsplanting i Tallinn og Saku. 
Dette er et meget spennende prosjekt i samarbeid med Den estiske evangelisk–lutherske kirke (EELK) og Det Norske Misjonsselskap (NMS).

ESTLAND

Fram til 1940 ble den lutherske kirken regnet som den tradisjonelle folkekirken i Estland. Etter 50 år med kommunisme ble Estland fritt i 1991
da Russland trakk seg ut av landet. Ettersom religion var forbudt, og mange av kirkene var ødelagt eller bygd om til arrangementslokaler 
regnes landet nå som et av de minst religiøse i Europa. 
Vi samarbeider med EELK om å plante levedyktige menigheter og skape nye møteplasser. 
I tillegg støtter vi barne– og ungdomsarbeidet i kirken. NMS har både misjonærer og praktikanter i Estland.  

MENIGHETS– OG KIRKEBYGGING I SAKU

Saku er et tettsted utenfor Tallinn med ca. 9000 innbyggere. 
I 2011 startet NMS og EELK et menighetsplanteprosjekt her. Resultatet ble Saku St. Thomas menighet, som i 2020 hadde ca. 130 medlemmer. 
Menigheten driver bl.a. søndagsskole, babysang, fotballgruppe, gospelkor, ungdomsarbeid og konfirmant– og bibelgrupper. 
For lokalmiljøet arrangeres familiedager og ski– og markedsdager. 
Nå er vi med på å bygge et sakralt og moderne kirkebygg, det første med solcellepanel på taket i denne delen av Europa. 

MENIGHETS– OG KIRKEBYGGING I MUSTAMÄE

Bydelen Mustamäe i Tallinn er en relativt fattig bydel med ca. 60000 innbyggere. 
I 2010 ble det etablert en menighet der som holdt til i kjellerlokalene i bydelshuset. 
Fra august 2019 har menighetens aktiviteter foregått i det som er i ferd med å bli et nytt, flott kirkebygg i bydelen. 
I tillegg til mange av de samme aktivitetene som i Saku, driver menigheten også gjenbruksbutikk og utgir eget menighetsblad.

PLUSSMEEDIA – ARBEID AV OG FOR UNGDOM

Trosopplæring og alt arbeid blant barn og unge under 18 år var strengt forbudt i sovjettida. 
EELK ønsket derfor i sin tid hjelp fra NMS for å få i gang barne– og ungdomsarbeid igjen. 
I tillegg til arbeidet i menighetene støtter vi Plussmeedia. 
Dette er et kristent arbeid av og for ungdom der de unge selv lager magasin, radiosendinger, film og innhold til sosiale medier. 

SIMEN

I tillegg til vårt misjonsprosjekt så har SIMEN gruppa i vår menighet engasjert seg i Estland. 
Dette er et helt nytt prosjekt som er unikt i og med at det er såkalt „giver–initiert“. Simen–klubbene i Norge, representert ved Rune Rasmussen, 
har tatt initiativ til et samarbeid med EELK for å gjøre noe for utviklingshemmede i Estland.

 

LES MER OM MISJON I ESTLAND HER

FØLG BLOGGEN TIL PRESTEN I SAKU

 

KALENDER

søndag 30 juni
Frydendal kirke
søndag 7 juli
Risør kirke
søndag 14 juli
Risør kirke
søndag 21 juli
Risør kirke
søndag 28 juli
Risør kirke
søndag 4 august
Søndeled Kirke
Risør kirke
søndag 11 august
Frydendal kirke
søndag 18 august
Risør kirke
søndag 25 august
Risør kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1
Postboks 297
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21
E-post:
postmottak@risor.kirken.no