Risør kirkelige fellesråd

Kirkens kontorer

Kirkens kontorer

Menighetskontorene besvarer alle spørsmål om kirkelige handlinger og om menighetenes virksomhet.
Kirkevergen har ansvar for spørsmål om gravferd, kirkegårder og bygninger forøvrig. Under kirkevergens ansvarsområde er bl.a. også alle ansatte i kirkene og på kirkegården, samt kirkeøkonomien.  

Menighetskontor Menighetskontor, Risør:

Besøksadresse: Kirkegaten 1
Postadresse: Postboks 297, 4953 Risør
Telefon:37 15 03 21
E–post:postmottak@risor.kirken.no
Åpningstid: Mandag – torsdag kl. 09.00 – 12.30
Praktiske spørsmål rundt dåp, bryllup og konfirmasjon.

Menighetskontor, Søndeled: 

Besøksadresse og postadresse: Søndeled menighetshus, Brattstø 4, 4990 Søndeled
Telefon: 37 15 61 31
E–post: a.walla@risor.kirken.no
Åpningstid: Tirsdag 09.00 – 12.00 Når kontoret ikke er bemannet blir telefonen viderekoblet til Risør.


Kirkevergekontoret

Adresse: Kirkegt. 1
Telefon: 37 15 03 21
E–post: postmottak@risor.kirken.no
Kirkevergens telefon er som regel betjent fra og med mandag til fredag fra kl. 09.00 til kl. 14.00.
Kontorets øvrige personalet vil betjene kontoret, så lenge kirkevergestillingen er ubesatt.  

KALENDER

søndag 30 juni
Frydendal kirke
søndag 7 juli
Risør kirke
søndag 14 juli
Risør kirke
søndag 21 juli
Risør kirke
søndag 28 juli
Risør kirke
søndag 4 august
Søndeled Kirke
Risør kirke
søndag 11 august
Frydendal kirke
søndag 18 august
Risør kirke
søndag 25 august
Risør kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1
Postboks 297
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21
E-post:
postmottak@risor.kirken.no