menighet
Kirkelige handlinger

Misjonsprosjekt
Misjonsprosjekt logo - Risør menighet

Konfirmasjon

Kjære “kanskje konfirmant“... ? 

Lurer du på om du skal konfirmere deg i kirken? 
Hva foregår i løpet av konfirmanttiden?

Les denne informasjonen først. 

 

Da vet du litt mer om hva det dreier seg om. Hva er det å stå til konfirmasjon!
Konfirmasjonstiden er en fin tid der du får være med på mange spennende ting. 
I løpet av denne tiden vil du oppleve at kirken er et spennende sted å  være og du blir bedre kjent med kirkens ungdomsarbeid.
Konfirmasjonen er avslutningen på konfirmanttiden.
Her legger presten hånda på hodet ditt og ber for deg og ditt liv. En fin og høytidelig dag til glede for deg og familien din.

 

Konfirmasjons opplegget består av tre ting:

* Leir – Tidlig på høsten har vi en konfirmantleir til Kvitseid gymnas i Kvitseid. 
Der er det med voksne og ungdomsledere som skaper en unik erfaring for konfirmantene. 
* I løpet av konfirmanttiden deltar du også på minimum 3 ungdomsklubb kvelder på TEN–IN på Søndeled. Interessante timer og godt fellesskap.
Timene gir en innføring i den kristne tro og vi snakker om tro og tvil sammen. Troen handler også om hvordan vi er overfor hverandre som mennesker 
og om hvordan vi tar vare på jorda vår.
* Varierte gudstjenester – I løpet av året deltar du ved ulike typer gudstjenester. 
Vi vil også ha noen ungdoms–gudstjenester som konfirmantene deltar på.


For å melde inn sin konfirmant, kan dette gjøres her: https://minkirkeside.no/risor

Konfirmasjon og dåp hører sammen. Er du ikke døpt, finner vi tid og sted som passer deg og din familie. 
Du kan også være med i konfirmanttiden og seinere bestemme deg i forhold til dåp.
Vi gleder oss til å bli kjent med deg! 
HJERTELIG VELKOMMEN!


Konfirmasjonsdatoene 2025 er:

Risør kirke – søndag 4. mai
Frydendal kirke – lørdag 10. mai
Søndeled kirke – søndag 11. mai 


Konfirmasjonsdatoer 2026 er:

Risør kirke – søndag 3. mai
Frydendal kirke – lørdag 9. mai
Søndeled kirke – søndag 10. mai

KALENDER

søndag 28 juli
Risør kirke
søndag 4 august
Søndeled Kirke
Risør kirke
søndag 11 august
Frydendal kirke
søndag 18 august
Risør kirke
søndag 25 august
Risør kirke
Søndeled Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1
Postboks 297
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21
E-post:
postmottak@risor.kirken.no