menighet
Kirkelige handlinger

Misjonsprosjekt
Misjonsprosjekt logo - Risør menighet

Inn- og utmelding

Innmelding og utmelding

Bakrunn for medlemsskap i Den norske kirke er dåpen. For å bli medlem må man altså være døpt eller bli døpt. 
Har man tidligere en kristen dåp å se tilbake på, men allikevel ikke er medlem av Den norske kirke, kan man igjen bli det ved å ordne formalitetene som skal til. 
Selv om man ikke er døpt tidligere kan man når som helst etter samtaler med menighetens prest la seg døpe og dermed danne grunnlag for medlemsskap.

Noen ønsker å melde seg ut av Den norske kirke. Enten fordi man ikke ønsker å være medlem av en kristen kirke lenger, eller vil tilhøre et annet kirkesamfunn. 
Dette må da ordnes formelt med utgangspunkt i den menigheten man bor.

Her gir vi følgende beskrivelse for hva som skal til av formell karakter for å melde seg inn eller ut:


Innmelding kan gjøres – 

Innmelding

* Ved personlig fremmøte på menighetskontoret i Kirkegt. 1, Risør.

* Ved å ta kontakt med en av menighetens prester for samtale om dette.

Følgene opplysninger tas med:
–         Personnummer
–         Navn, adresse og fødested.
–         Dåpsdato
–         Dåpssted/kirkesamfunn hvor dåp fant sted.
–         Evt Utmeldingsattest fra annet trossamfunn.

Utmelding kan gjøres – 

Utmelding
Skriftlig ved brev (Menighetskontoret, Pb. 297, 4953 Risør ) eller e–post postmottak@risor.kirken.no).
Komme personlig til kontoret.

Følgende opplysninger tas med:
–         Personnummer
–         Navn, adresse og fødested
–         Dåpsdato
–         Dåpssted.

Vi nevner følger av utmelding:
–         Mister stemmerett ved kirkelige valg
–         Mister retten til kirkelige verv og stillinger
–         Kan miste rett til å være fadder
–         Må betale avgift for bryllup/begravelser i kirkelig regi

 

 

 

KALENDER

søndag 28 juli
Risør kirke
søndag 4 august
Søndeled Kirke
Risør kirke
søndag 11 august
Frydendal kirke
søndag 18 august
Risør kirke
søndag 25 august
Risør kirke
Søndeled Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1
Postboks 297
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21
E-post:
postmottak@risor.kirken.no