menighet
Kirkelige handlinger

Misjonsprosjekt
Misjonsprosjekt logo - Risør menighet

Vielser

Vielse i kirken

I Risør prestegjeld foretas det vielser i alle tre kirker:
Risør kirke
Søndeled kirke
Frydendal kirke

Kirkene har sine særegne stilarter og er bygget i forskjellige tidsepoker. Derfor kan kirkene hver på sin måte by på flotte omgivelser for en vielse.

Som medlem av Den norske kirke, og som tilhørende i en av våre menigheter, vil det da være naturlig å velge en kirke i menigheten man bor.
For å registrere vielse, kan dette gjøres her: Elektronisk påmelding.


Takster 

Vigsle av brudepar når minst en er bosatt i Risør kommune og medlem av Den norske kirke er gratis.
Vielse for for personer som ikke er bosatt i prestegjeldet (kommunen):       kr 4.950,–.
Vielse for personer som er bosatt i kommunen, men ikke er medlem i Den norske kirke: kr. 1.150,–
Pynting av kirken kommer i tillegg, og besørges av brudeparet selv.


Skjema for utfylling

Hver av forloverne skal fylle ut skjemaet Forlovererklæring og hver av brudefolkene skal fylle ut skjemaet Erklæring for prøving av ekteskapsvilkårene .
NB! Skjemaene sendes til folkeregisteret, ikke til prestekontoret!!

Ved navneendring skal det etter Navneloven av 7. juni 2002 sendes Melding om endring av navn til folkeregisteret.

Ekteskapsinngåelse etter kirkens ordning består av to deler:

den juridiske del med selve ekteskapsinngåelsen, og den kirkelige del med skriftlesning og forbønn.
Før handlingen har den som skal forrette (vigsleren) – unntaksvis en annen på dennes vegne – en samtale med brudeparet.
Salmer og sanger må på forhånd godkjennes av forrettende prest og det musikalske stoff av organisten.


Forbønn for borgerlig inngått ekteskap

Ektepar som har inngått ekteskap for borgerlig myndighet, kan siden anmode om kirkens forbønn. 
Kontakt din menighet for mer informasjon!
Klikk for å lese mer om "Forbønn for borgerlig inngått ekteskap"

Generelt om vigsel i Den norske kirke
Kirken lærer at Gud har innstiftet ekteskapet, men ser på selve ekteskapsinngåelsen som en juridisk ordning, ikke som et sakrament. 
Den kirkelige delen av ekteskapsinngåelsen består av skriftlesning og forbønn.

Mer om vigsel i Den norske kirke

Vigsel i utlandet

Mange par velger å gifte giftet seg i utlandet. Mange av disse ble ektefolk på en sjømannskirke. Vigsler i utlandet skjer som en hovedregel etter norsk lov, men må samtidig forholde seg til den lokale lovgivning. I mange land kan kun borgerlig vigsel finne sted, mens kirken står åpen for en "kirkelig velsignelse av borgerlig innstiftet ekteskap".
Klikk for lese mer på Sjømannsmisjons nettsider om vigsel i utlandet!

 

Sang og musikk ved vielser

Organistene er opptatt av musikken som brudeparene velger seg. 
Nedenfor, som inspirasjon for å se at mangfoldet er stort, finner dere lenker til forskjellige eksempler på inn– og utmarsjer. 
Vi håper at brudeparene kan sette seg ned i fred og ro og finne noe de liker. 
Det vil selvsagt også være anledning til å komme med egne ønsker som vi etter beste evne skal prøve å imøtekomme.
Jo tidligere vi får ønskene deres, jo større er sjansen for at vi skal klare å øve inn nye ting i tide. 
Det gjelder for øvrig også solistinnslag under vielsene eller akkompagnement til solister.

 Eksempler på inn– og utmarsjer
Air av J. S. Bach
Ave Maria av Gounod
Ave Maria av Schubert
Brudemarsj av Jan Magne Førde
Brudemarsj av Mendelssohn
Brudemarsj fra Øre
Brudemarsj fra Seljord
Brudemarsj fra Valsøyfjord
Brudemarsj fra Vågå
Bruremarsj fra Åseral
Bryllupsmarsj av Wagner
Jesu joy of Man's Desiring av JS Bach
Kanon av Pachabel
Klarinettkonsert av Mozart
Purpose av  Nordraak

 

KALENDER

søndag 28 juli
Risør kirke
søndag 4 august
Søndeled Kirke
Risør kirke
søndag 11 august
Frydendal kirke
søndag 18 august
Risør kirke
søndag 25 august
Risør kirke
Søndeled Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1
Postboks 297
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21
E-post:
postmottak@risor.kirken.no