menighet

Avgiftsregister

Avgiftsregister – Risør prestegjeld

Pr. 01.01.2024 gjelder følgende priser:

Indeksreguleres hvert år.  Ved urnenedsettelser og begravelser av utenbysboende skal det i tillegg betales festeavgift fra den dag gravlegging finner sted!

Kirkegårder:

Gravfeste, 10 år kr. 3.700,–
Urnenedsettelse, utenbyskr. 2.700,–
festeavgift i 20 år, kr. 7.200,–
Begravelse, utenbys  kr. 6.800,–
– festeavgift i 20 år,kr. 7.200,–

 

 

Kirker:

 Leie av kirke, uten billettinntekter til konserter/arr.    kr. 1.350,–
 Leie av kirke med billettinntekter kr. 2.250,–
 – Tillegg for billettinntekter     10% 
 Døgnleie, kirkene ved større arr.   kr. 6.800,–
 – Tillegg ved døgnleie pr. konsert kr. 750,–
Vigsler, utenbys, inkl. personell (gjelder ikke honorar til evt. prest)kr. 4.950,–
Begravelser/bisettelser, utenbys, inkl. personell (gjelder ikke honorar til evt prest)kr. 4.950,–
Leie av kirke til Begravelser/bisettelser, andre menigheter (gjelder ikke kapellet)kr. 2.050,–
Ekstraarbeid, pr. timekr. 750,–

 

 

KALENDER

søndag 28 juli
Risør kirke
søndag 4 august
Søndeled Kirke
Risør kirke
søndag 11 august
Frydendal kirke
søndag 18 august
Risør kirke
søndag 25 august
Risør kirke
Søndeled Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1
Postboks 297
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21
E-post:
postmottak@risor.kirken.no