Risør kirkelige fellesråd

Åpen barnehage

 • Åpen barnehage

  Er du hjemme med små barn i alderen 0 til 6 år en eller flere dager i uka?
  Har du nettopp flyttet til kommunen?
  Er du hjemme i barselpermisjon?
  Ta med ungene, og vær hjertelig velkommen til Åpen Barnehage i menighetshuset på Frydendal. 
 • Åpent mandag og onsdag kl. 10.00 – 13.00
 • Felles lunsj kl. 11.00
 • Følger skolens ferier.  http://www.risor.kirken.no/img/08_09_16_Bedehus/FRY_men.hus.PNG
  http://www.risor.kirken.no/img/08_01_09_Aktiviteter/Apen_barnehage_hjemmeside.PNG
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1
Postboks 297
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21
E-post:
postmottak@risor.kirken.no