Den Norske Kirke
Risør kirkelige fellesråd

Velkommen til dåp!

Når du vil melde barnet inn til dåp kan du følge linken:
http://www.risor.kirken.no/img/08_01_09_Aktiviteter/Pamelding.PNG

Gjennom dåp i vår kirke blir man både et Guds barn og medlem i Den norske kirke.
Vanligvis vil foreldre til de nyfødte barna få en invitasjon til dåp gjennom et brev fra menighetene. Her vil det fremgå hva man skal foreta seg dersom man ønsker at barnet skal døpes.

Det vil være på samme måte for større barn, ungdom eller voksne som ønsker dåp.

Slik går du fram:
* Følg linken eller
*Ta kontakt med menighetskontoret for registrering og utfylling/innlevering av nødvendige papirer.
  Ring 37 15 03 21 eller epost: “mailto:eileen@risor.kirken.no““

 

*Dåpsoppmeldinger skjer i den menigheten dere bor. Skal dåpen være i en annen menighet enn der dere bor avtales dato med denne menigheten, mens dåpsoppmeldingen foretas i den menigheten dere bor.

 

*Opplysninger som skal gis.
Dette skal være klart når man melder inn til dåp:

 

–Hvor skal dåpen finne sted?

–Når skal  dåpen finne sted?

–Fødselsdato for den som skal døpes

–Fødselsattest for den som skal døpes vedlegges (fås fra folkeregisteret)

–Navn til den som skal døpes. (Barnets navn må meldes til Folkeregisteret i god tid før dåpen, gjerne før dåpsoppmelding)

–Navn, adresse og telefonnummer til dåpsbarnets mor og far

–Navn og adresse på fadder

 

Faddere:
Det er vanlig å ha 2– 6 faddere (minst to må være tilstede ved dåpen). Fadderen må ha fyllt 15 år eller være konfirmert. Fadderne bør være medlem i Den norske kirke.

Dåpssamtale:
Når tidspunkt for dåp er avtalt, vil den av våre prester som skal stå for dåpen invitere dere til en dåpssamtale.

Mye nyttig om dåpen finner du også her: https://kirken.no/daap

 http://www.risor.kirken.no/img/08_01_09_Aktiviteter/Pamelding.PNG
Se tidligere utgaver »
KALENDER

søndag 25 april
Risør Kirke
søndag 2 mai
Risør Kirke
søndag 9 mai
Søndeled Kirke
Frydendal kirke
torsdag 13 mai
Frydendal kirke
mandag 17 mai
Risør Kirke
11:00
Søndeled Kirke
13:00
Sandnes Bedehus
søndag 23 mai
Søndeled Kirke
Risør Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker