menighet
Diakoni

Misjonsprosjekt
Misjonsprosjekt logo - Risør menighet

SIMEN

SIMEN

- betyr "Sammen i menigheten"

SIMEN-treff i Risør holdes på Sandnes bedehus, men er for hele kommunen.

SIMEN er åpne treffkvelder tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelser, 
men alle er velkomne.
Her er det plass for alle!

SIMEN-KVELD
* Begynner kl. 18.00 - synger sammen og kanskje en lek.
Tilrettelagt formingsaktivitet som alle kan være med på.
Spiser et enkelt måltid sammen. Kaffekolekt kr. 10,-
* Avsluttes med kveldssamling med lystenning, sang og et ord for dagen.

SIMEN samler også inn penger til eget misjonsprosjekt i Estland.

 

 

KALENDER

søndag 28 juli
Risør kirke
søndag 4 august
Søndeled Kirke
Risør kirke
søndag 11 august
Frydendal kirke
søndag 18 august
Risør kirke
søndag 25 august
Risør kirke
Søndeled Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1
Postboks 297
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21
E-post:
postmottak@risor.kirken.no