Meny

Barn
2-års sangsamling
Undrekveld og 4-års bok
Skattejakt og 6-års bok
Legoklubben
Tårnagenter
Spesialagenter
I fyr og flamme
Lys våken
Hvitveisen og Blåveisen
Etter skoletid
Familiegudstjenester

Baby
Dåp
Babysang
Åpen barnehage

Ungdom
Konfirmant 2021
Reload
Ten-In

Diakoni
Diakoniplan

Prostidiakon/kirkas omsorgsarbeider

Risør Motettkor
Info

Arrangement
Fellesskapskveld
Kirkebasar
Konsert
Kulturkveld
Markedsdag
Temakveld
Baby
Dåp
Babysang
Åpen barnehage
  Utskriftsvennlig side

Åpen barnehage

Er du hjemme med små barn i alderen 0 til 6 år en eller flere dager i uka?
Har du nettopp flyttet til kommunen?
Er du hjemme i barselpermisjon?
Ta med ungene, og vær hjertelig velkommen til Åpen Barnehage i menighetshuset på Frydendal. 
• Åpent mandag og onsdag kl. 10.00 – 13.00, 
• Følger skolens ferier.

Vi kan tilby:
• Et møtested der barnet får mulighet til å oppleve seg selv som en av mange og finne noen å leke sammen med, og de voksne noen å prate med.
• Gode lokaler med stort lekerom for de mellom 0- 2år, egen «hule» for 4- 6 åringene, og sofakrok/ spisestue der det er fint å sitte med de aller minste.
• Klosser, puslespill og modellkitt, som kan være med på å øve opp ”flinke små fingre” 
• Maling og tegnesaker til fri benyttelse. 
• Lekeapparater, utelek og frilek sammen med sin voksenperson.
• Aktiviteter blir tilrettelagt etter behov, ut fra alder og interesser.  
 De fleste som kommer til barnehagen gjør det i barnets første leveår, og da er utvikling gjennom lek det viktigste pedagogiske tilbudet vi kan gi. 

http://www.risor.kirken.no/img/08_09_16_Bedehus/FRY_men.hus.PNG
http://www.risor.kirken.no/img/08_01_09_Aktiviteter/Apen_barnehage_hjemmeside.PNG
 

Se tidligere utgaver »
KALENDER
04 Oktober
11:00 Hovedgudstjeneste med dåp, Søndeled Kirke
11 Oktober
11:00 Gudstjeneste med nattverd, Risør Kirke
11:00 4 års bok, Søndeled Kirke
18:00 Ung messe, Frydendal kirke
17 Oktober
09:30 Konfirmasjonsgudstjeneste, Risør Kirke
11:30 Konfirmasjonsgudstjeneste, Risør Kirke
18 Oktober
10:00 Konfirmasjonsgudstjeneste, Risør Kirke
12:00 Konfirmasjonsgudstjeneste, Risør Kirke

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker
»
»
»
»
Størst av alt
Personvernerklæring

Hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker personopplysninger?

Brukerpålogging

Brukernavn:

Passord:

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1              
Postboks 297                          
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21                          
Faks.:
37 15 22 54
E–post:
postmottak@risor.kirken.no 

Åpningstider
Risør: Mandag - torsdag fra kl. 09.00 til kl. 12.30 / Søndeled: Tirsdag kl. 09.00 - kl. 12.00.
Copyright © 2015 Risør kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no