Meny

Barn
2-års sangsamling
Undrekveld og 4-års bok
Skattejakt og 6-års bok
Legoklubben
Tårnagenter
Spesialagenter
I fyr og flamme
Lys våken
Hvitveisen og Blåveisen
Etter skoletid
Familiegudstjenester

Baby
Dåp
Babysang
Åpen barnehage

Ungdom
Konfirmant 2021
Reload
Ten-In

Diakoni
Diakoniplan

Prostidiakon/kirkas omsorgsarbeider

Risør Motettkor
Info

Arrangement
Fellesskapskveld
Kirkebasar
Konsert
Kulturkveld
Markedsdag
Temakveld
Baby
Dåp
Babysang
Åpen barnehage
  Utskriftsvennlig side

 

Velkommen til dåp!

Når du vil melde barnet inn til dåp kan du følge linken:http://www.risor.kirken.no/img/08_01_09_Aktiviteter/Pamelding.PNG

Gjennom dåp i vår kirke blir man både et Guds barn og medlem i Den norske kirke.
Vanligvis vil foreldre til de nyfødte barna få en invitasjon til dåp gjennom et brev fra menighetene. Her vil det fremgå hva man skal foreta seg dersom man ønsker at barnet skal døpes.

Det vil være på samme måte for større barn, ungdom eller voksne som ønsker dåp.

Slik går du fram:
* Følg linken eller
*Ta kontakt med menighetskontoret for registrering og utfylling/innlevering av nødvendige papirer.
  Ring 37 15 03 21 eller epost: eileen@risor.kirken.no

 

*Dåpsoppmeldinger skjer i den menigheten dere bor. Skal dåpen være i en annen menighet enn der dere bor avtales dato med denne menigheten, mens dåpsoppmeldingen foretas i den menigheten dere bor.

 

*Opplysninger som skal gis.
Dette skal være klart når man melder inn til dåp:

 

–Hvor skal dåpen finne sted?

–Når skal  dåpen finne sted?

–Fødselsdato for den som skal døpes

–Fødselsattest for den som skal døpes vedlegges (fås fra folkeregisteret)

–Navn til den som skal døpes. (Barnets navn må meldes til Folkeregisteret i god tid før dåpen, gjerne før dåpsoppmelding)

–Navn, adresse og telefonnummer til dåpsbarnets mor og far

–Navn og adresse på fadder

 

Faddere:
Det er vanlig å ha 2– 6 faddere (minst to må være tilstede ved dåpen). Fadderen må ha fyllt 15 år eller være konfirmert. Fadderne bør være medlem i Den norske kirke.

Dåpssamtale:
Når tidspunkt for dåp er avtalt, vil den av våre prester som skal stå for dåpen invitere dere til en dåpssamtale.

Mye nyttig om dåpen finner du også her: http://www.kirken.no/Moteplasser/daap.cfm

 http://www.risor.kirken.no/img/08_01_09_Aktiviteter/Pamelding.PNG
 

Se tidligere utgaver »
KALENDER
04 Oktober
11:00 Hovedgudstjeneste med dåp, Søndeled Kirke
11 Oktober
11:00 4 års bok, Søndeled Kirke
11:00 Gudstjeneste med nattverd, Risør Kirke
18:00 Ung messe, Frydendal kirke
17 Oktober
09:30 Konfirmasjonsgudstjeneste, Risør Kirke
11:30 Konfirmasjonsgudstjeneste, Risør Kirke
18 Oktober
10:00 Konfirmasjonsgudstjeneste, Risør Kirke
12:00 Konfirmasjonsgudstjeneste, Risør Kirke

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker
»
»
»
»
Størst av alt
Personvernerklæring

Hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker personopplysninger?

Brukerpålogging

Brukernavn:

Passord:

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1              
Postboks 297                          
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21                          
Faks.:
37 15 22 54
E–post:
postmottak@risor.kirken.no 

Åpningstider
Risør: Mandag - torsdag fra kl. 09.00 til kl. 12.30 / Søndeled: Tirsdag kl. 09.00 - kl. 12.00.
Copyright © 2015 Risør kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no