Risør kirkelige fellesråd

Temakveld

Temakveld 

Temakvelder blir på Frydendal menighetshus kl. 19.00

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1
Postboks 297
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21
E-post:
postmottak@risor.kirken.no