menighet
Misjonsprosjekt
Misjonsprosjekt logo - Risør menighet

Redaksjonen

Menighetsblad – Menighetsbladhode 

Risør og Søndeled Menighetsblad utgis av Risør kirkelige Fellesråd.
Bladet kommer vanligvis ut med fire nummer i året.

Bladet er selvfinansierende, og vi er takknemlig for alle gaver som gis til dette viktige informasjonsarbeidet.
Vår konto er Menighetsbladet, kto 2860.23.44586. På forhånd takk.

Redaksjonen er takknemlig for tips og bilder og gjerne også leserbrev.
Vi har her en mulighet til å dra i gang forskjellige debatter, men dette er opp til deg.Postadresse:
Menighetskontoret, Postboks 297, 4953  Risør
E–post: menighetsbladet@risor.kirken.no

KALENDER

søndag 28 juli
Risør kirke
søndag 4 august
Søndeled Kirke
Risør kirke
søndag 11 august
Frydendal kirke
søndag 18 august
Risør kirke
søndag 25 august
Risør kirke
Søndeled Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1
Postboks 297
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21
E-post:
postmottak@risor.kirken.no