Den Norske Kirke
Risør kirkelige fellesråd

ÅRSMØTER

ÅRSMØTE I SØNDELED MENIGHET
ER UTSATT TIL SØNDAG  
12. SEPTEMBER

ÅRSMØTE I RISØR MENIGHET ER
PLANLAGT TIL SØNDAG  
02. MAI

Av: Eileen Basma   Publisert: 04.03.2021
Se tidligere utgaver »
KALENDER

søndag 25 april
Risør Kirke
søndag 2 mai
Risør Kirke
søndag 9 mai
Søndeled Kirke
Frydendal kirke
torsdag 13 mai
Frydendal kirke
mandag 17 mai
Risør Kirke
11:00
Søndeled Kirke
13:00
Sandnes Bedehus
søndag 23 mai
Søndeled Kirke
Risør Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker