Den Norske Kirke
Risør kirkelige fellesråd



Torsdag 01.04.2021

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Tema for dagen: Jesus innstifter nattverden

Prekentekst: Luk 22,14-23

Liturg: Ellen Gryting
Organist

Dåp: Nei
Nattverd: Nei



Se tidligere utgaver »
KALENDER

søndag 28 februar
Søndeled Kirke
søndag 14 mars
Søndeled Kirke
Frydendal kirke
søndag 21 mars
Risør Kirke
søndag 28 mars
Søndeled Kirke
Risør Kirke
torsdag 1 april
Frydendal kirke
Søndeled Kirke
fredag 2 april
Risør Kirke
11:00
Søndeled Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker