Risør kirkelige fellesråd

Nyheter

KIRKEVALGET 2023

Kirkevalget 2023

Vil du ha et godt råd??

Nominasjonsfasen

Risør og Søndeled menighet er nå i nominasjonsfasen i forholdt til årets Kirkevalg.

Menighetene er på utkikk etter kandidater som kan tenke seg å sitte i rådene.

Er det deg vi leter etter? Ta kontakt på telefon 37150321 eller på e-post postmottak@risor.kirken.no.

Praktisk

Nominasjonskomité i Risør sokn setter opp et forslag til valgliste til menighetsrådsvalg 2023. 
Forslag på kandidater til menighetsrådet kan meldes til Risør menighetsråd Kirkegata 1 innen 15. mars 2023. 
Valgbare er medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet, og som fyller 18 år senest i 2023.
Listeforslag bør ha minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn, minst 20 prosent representasjon av ungdom under 30 år og en rimelig geografisk spredning. 
Kandidater skal være oppført i prioritert rekkefølge med fornavn, eventuelt mellomnavn, etternavn og fødselsår, samt eventuelt bosted og stilling.

Det er også anledning for en nomineringsgruppe på ti personer med stemmerett i soknet å levere en liste til valg av menighetsråd.
Innleveringsfrist for listeforslag er fredag 31. mars 2023, kl. 12.
Kirkevalget finner sted (10.) 11. september 2023, med digital og fysisk forhåndsstemming fra 10. august. 
Valg av leke medlemmer av bispedømmeråd og Kirkemøtet finner sted samtidig med menighetsrådsvalget.

Publisert av: Eileen Basma den 18-01-2023
KALENDER

søndag 11 juni
Søndeled Kirke
Risør Kirke
søndag 18 juni
Risør Kirke
søndag 25 juni
Søndeled Kirke
Frydendal kirke
søndag 2 juli
Frydendal kirke
søndag 9 juli
Risør Kirke
Søndeled Kirke
søndag 16 juli
Risør Kirke
søndag 23 juli
Risør Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1
Postboks 297
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21
E-post:
postmottak@risor.kirken.no