Risør kirkelige fellesråd

22. JULI - MINNEMARKERING

Torsdag 22. juli vil kirkeklokkene ringe fra kl. 12.00 til kl. 12.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    for å markere at det er 10 år siden terrorhandlingene i Oslo og Utøya.

Risør kirke og Søndeled kirke vil holde åpent fra kl. 12.00 til 14.00 for bønn og lystenning.

NRK1 viser minnegudstjenesten fra kl. 12.00.

Av: Eileen Basma   Publisert: 20-07-2021
Se tidligere utgaver »
KALENDER

søndag 1 august
Søndeled Kirke
Risør Kirke
søndag 8 august
Frydendal kirke
søndag 15 august
Risør Kirke
Risør Kirke
18:00
Søndeled Kirke
lørdag 21 august
Søndeled Kirke
søndag 22 august
Søndeled Kirke
Risør Kirke
søndag 29 august
Risør Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Aust Agder Blad
Risør kommune
Risør menighet på Facebook
Vårt Land
Kontaktinfo

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1
Postboks 297
4953 RISØR
Tlf.:
Faks.:
37 15 03 21
37 15 22 54
E-post:
postmottak@risor.kirken.no