Risør kirkelige fellesråd

Avgiftsregister

Avgiftsregister – Risør prestegjeld


Pr. 01.01.2021 gjelder følgende priser:
Indeksreguleres hvert år.
 
Ved urnenedsettelser og begravelser av utenbysboende skal det i tillegg betales festeavgift fra den dag gravlegging finner sted!

Kirkegårder


Gravfeste, 10 år                                   kr. 3.400

Urnenedsettelse, utenbys                      kr. 2.450
festeavgift i 20 år,                             kr. 6.400

Begravelse, utenbys                             kr.  6.200
festeavgift i 20 år,                             kr. 6.400


Kirker
 
Leie av kirke, uten billettinntekter til konserter/arr.          kr.  1.200

Leie av kirke med billettinntekter                                  kr.  2.100

Tillegg for billettinntekter     10%

Døgnleie, kirkene ved større arr.                                   kr.  6.200
Tillegg ved døgnleie pr. konsert                                    kr.    600

Vigsler, utenbys, inkl. personell                                    kr.  4.500
(gjelder ikke honorar til prest)

Begravelser/bisettelser, utenbys, inkl. personell              kr.  4.500
(gjelder ikke honorar til prest)

Leie av kirke til Begravelser/bisettelser,
andre menigheter (gjelder ikke kapellet)                         kr.  1.900

Ekstraarbeid, pr. time                                                   kr.    600
KALENDER

søndag 29 januar
Søndeled Kirke
Frydendal kirke
onsdag 1 februar
Frydendal kirke
søndag 5 februar
Risør Frikirke
onsdag 8 februar
Frydendal kirke
søndag 12 februar
Søndeled Kirke
Frydendal kirke
onsdag 15 februar
Frydendal kirke
søndag 19 februar
Risør kirke
onsdag 22 februar
Frydendal kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1
Postboks 297
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21
E-post:
postmottak@risor.kirken.no