Den Norske Kirke
Risør kirkelige fellesråd

Risør kirke

Kirkebygg - Risør kirke


Den Hellig Aands kirke eller Risør kirke -

ble innviet sommeren 1647.

Kirkebygg - Altertavle R Kirkebygg - Altertavle-ramme R 244
Alterbildet viser «Den hellige nattverd» og er fra kirkens eldste tid, anskaffet før 1669. Bildet er malt av enten en av Rubens elever eller en annen i kretsen rundt Rubens. Dette skulle ha vært til en kirke i Riga i Latvia, men skipet som fraktet alterbildet forliste utenfor Risør. Isaac Lavridtsen Falck regnes som byens grunnlegger, og var nok den som la det økonomiske grunnlag for å få kirken bygd, han sies å ha kjøpt skipsvraket med last - og her fant man altså vårt alterbilde. Rammen rundt altertavlen er skåret av billedhugger Christoffer Ridder fra Christiania.
Kirkebygg - Prekestol R
Christoffer Ridder har også skåret selve prekestolen, sannsynligvis i 1667. Begge deler er utpregede barokkarbeider. Prekestolen viser dydene: tapperhet, visdom, rettferdighet, kjærlighet, tro og håp.


Kirkebygg - Prekestoldetalj R

Rettferdighet, detalj fra prekestolen.

 
Kirkebygg - Prekestolhimmling R

Over prekestolen henger en himling fra 1774, skåret av Ole Nielsen Weierholt, klokkersønnen fra Austre Moland som ble en sentral figur i Sørlandsrokkoen.

 

Kirkebygg - Bispestol R

Bispestolen er fra 1743, prydet med «forgyldt Nilledhuggerarbeyder» av Torsten Hoff.

Kirken fikk sitt første orgel i 1747, bygd av den hollandske orgelbygger Gottfried Gloger. Det første orgelet var i bruk fram til 1903. Gloger var kirkens første organist, og i denne perioden fikk han kongelig privilegium til å fungere som orgelbygger i kongeriket Danmark/Norge. Han har bl.a. bygd orgelet i Kongsberg kirke som ble restaurert i 2002. Nåværende orgel i Risør kirke er fra 1985, bygd av Jan Erik Spigseth i Oslo. Dette orgel bli omintonert høsten 2005 av det danske orgelbyggerfirma Bruno Christensen.

 

Kirkebygg - Omintonering R

 

Døpefonten skriver seg fra 1753 - også den skåret av Torsten Hoff. Denne var en gave til kirken fra 3 kusiner som alle het Margaretha. Presten på denne tiden het Samuel Stub, han har laget «gavebrevet» som henger på kirkens søndre vegg i koret.

 
Kirkebygg - Døpefont R
Kirkebygg - Gavebrev R
Døpefonten Gavebrev

 

Risør kirke var ferdig restaurert i 1928. Da hadde de farger man i dag kan se vært overmalt i omlag 150 år.

Kirkeskipet - Najaden - ble gitt i forbindelse med restaureringen og hengt opp i kirken i 1930. Dette ble bygd av Osmund Stuøya som arbeidet på «Lindstølverven» og bekostet av Norges Rederforbund. Najaden var Danmark/Norges største krigsskip og ble skutt i senk av det britisk marineskip «Dictator» i slaget ved Lyngør i 1812. I dette slaget døde ca. 140 personer - halvparten av dem er gravlagt på Risør kirkegård som den gang nettopp var tatt i bruk.

 
Kirkebygg - Najaden R

 

 
Lyskronene er meget gamle, de eldste (foran orgelgalleriet og ved alteret) fra 1696, den i midten fra 1704 og de 2 i sideskipene fra slutten av 1700-tallet. Byen fikk strøm i 1905, så kirken har i de flest år vært opplyst med stearinlys fra disse lyskroner.


Kirkebygg - Lyskrone side R Kirkebygg - Lyskrone midt R Kirkebygg - Lyskrone alter R
Lyskronene i sideskipet,  i midten,  og foran alteret
 
I våpenhuset henger kirkens eldste messehakel fra 1668. Stoffet er indisk brokade og silke. Messehakelen ble sist restaurert i 1996 til en pris av kr. 40.000,-, bekostet av Riksantikvaren.

 

Kirkebygg - Messehakel R

 

Risør kirkelige fellesråd fikk utarbeidet en tilstandsrapport i 2004. Denne konkluderte med at kirken hadde et prekært vedlikeholdsbehov til en antatt pris av kr. 3,7 mill. Dette beløp bevilget et enstemmig formannskap og bystyre samme høst for å få foretatt vesentlige utvendige reparasjonsarbeider. Under god ledelse av kommunens eiendomsavdeling har erfarne og dyktige lokale håndverkere samarbeidet både med riksantikvar og fylkeskommunale myndigheter og gjort en strålende jobb.

Det har vært en fornøyelse å se med hvilken entusiasme og pietetsfølelse alle involverte håndverkere har engasjert seg for å gjøre et like godt arbeid som våre forfedre gjorde den gang bygningen ble reist. Vår praktfulle kirke er nå godt rustet til å møte mange års sol og regn, i storm og stille i tjeneste for byens befolkning og tilreisende gjester både i sorg og glede.

Kirkebygg - Oppussing R

 

Reparasjonsarbeid på Risør kirke vinteren 2006

Se tidligere utgaver »
KALENDER

søndag 25 april
Risør Kirke
søndag 2 mai
Risør Kirke
søndag 9 mai
Søndeled Kirke
Frydendal kirke
torsdag 13 mai
Frydendal kirke
mandag 17 mai
Risør Kirke
11:00
Søndeled Kirke
13:00
Sandnes Bedehus
søndag 23 mai
Søndeled Kirke
Risør Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker