Den store Kirkebasaren

Den første auksjonen var i 1980, og ble drevet for å kunne finansiere byggingen av Menighetshuset. Huset ble bygget i stor grad på dugnad, men noen fagfolk måtte inn og mye utstyr måtte kjøpes.  

Siden har auksjonen vært arrangert hvert år. I begynnelsen gikk alt til bygging og etter hvert noe til drift av huset. Da dette var ferdig i 1992 hadde menigheten fåttet morderne og gjeldfritt bygg.

Auksjonen fortsatte og inntektene har etter hvert blitt brukt til å drifte huset og til å lønne ungdomsprest-/barne- og ungdomsarbeider stilling i menighetene.
Det koster å drifte et så stort bygg. Det må også være utstyrt for offentlig bruk av mange slag. Det varmes nå opp av det samme varmesystemet som Frydendal kirke, og radiatorer måtte installeres.  I fjor måtte det inn nytt brannvarslingssystem, en kostnad på ca. 60 000,-.

Menighetshuset brukes av mange til selskaper, konfirmasjon, dåpsselskap og mange arrangementer for alle aldersgrupper i menigheten og det er Åpen barnehage der 2 dager i uka. Huset leies også bort til kurs og samlinger av mange lag og foreninger.  

Pengene som kommer inn fordeles altså mellom trosopplærer/barne- og ungdomsarbeider og drift av Menighetshuset.

Basaren arrangeres hvert år i august/september.
BASARDAGEN 2019 LØRDAG 24. AUGUST

http://www.risor.kirken.no/img/15_09_04_Basardagen/Kirkebasaren_19.PNG