Risør menighet arrangerer 2 til 3 Fellesskapskvelder i halvåret på Krabbesund bedehus.
Disse kveldene byr på forskjellige temaer.

Kveldene starter med enkel kveldsmat kl. 19.00.

HØSTEN 2019
Torsdag 12.september
Tema: «Gi det videre»
v/ Inger Øybekk

Torsdag 24.oktober
Tema: «Skapt i Guds bilde?»
v/Rune Rasmussen

Torsdag 21.november
Tema: «Ja, jeg tror på korsets gåte».
v/Svein Skalvik

http://www.risor.kirken.no/img/08_01_09_Aktiviteter/Fellesskapskveld.PNG