Åpen barnehage

Er du hjemme med små barn i alderen 0 til 6 år en eller flere dager i uka?
Har du nettopp flyttet til kommunen?
Er du hjemme i barselpermisjon?
Ta med ungene, og vær hjertelig velkommen til Åpen Barnehage i menighetshuset på Frydendal. 
• Åpent mandag og onsdag kl. 10.00 – 13.00, 
• Følger skolens ferier.

Vi kan tilby:
• Et møtested der barnet får mulighet til å oppleve seg selv som en av mange og finne noen å leke sammen med, og de voksne noen å prate med.
• Gode lokaler med stort lekerom for de mellom 0- 2år, egen «hule» for 4- 6 åringene, og sofakrok/ spisestue der det er fint å sitte med de aller minste.
• Klosser, puslespill og modellkitt, som kan være med på å øve opp ”flinke små fingre” 
• Maling og tegnesaker til fri benyttelse. 
• Lekeapparater, utelek og frilek sammen med sin voksenperson.
• Aktiviteter blir tilrettelagt etter behov, ut fra alder og interesser.  
 De fleste som kommer til barnehagen gjør det i barnets første leveår, og da er utvikling gjennom lek det viktigste pedagogiske tilbudet vi kan gi. 

http://www.risor.kirken.no/img/08_09_16_Bedehus/FRY_men.hus.PNG
http://www.risor.kirken.no/img/08_01_09_Aktiviteter/Apen_barnehage_hjemmeside.PNG