Blåveisen og Hvitveisen

Velkommen til høstens samlinger på Søndeled menighetshus
annenhver onsdag fra 17.15 – 18.45. 
På samlingene har vi andakt og synger, en hobbyaktivitet
og enten kveldsmat eller utlodning.

Blåveisen passer for barn fra ca 3år og – 3.trinn. 
Hvitveisen er fra 4.trinn – 7.trinn

Medlemskontigent 100 kr pr. halvår, søsken 50 kr. 
Følg oss på Facebook: Blåveisen og Hvitveisen

Velkommen til både nye og gamle medlemmer

http://www.risor.kirken.no/img/08_01_09_Aktiviteter/Blaveisen_og_hvitveisen.PNG