Skattejakt og 6-års bok

I gamle kirker finnes det mange slags skatter. Vi skal lete etter noen, og kanskje finner vi ut hva som er den største skatten i kirken?

Du vil også møte tre venner som har en hemmelig klubb i et tre. De leser vi om i boka «Tre i et tre». Vi skal lese litt fra boka på skattejakten, og så kan du få din egen bok når du kommer på familiegudstjenesten i kirka. Denne boka er nemlig Risør/ Søndeled menighet sin gave til alle 6 åringene, - vi kaller den 6 årsboka.

Hva skal vi gjøre på skattejakten?
• Se om kirken har noen skatter. 
• følge spor og løse gåter … 
• lese litt fra boka dere får på søndagen …
• lære en sang
• Spise kveldsmat ...
• Muligens har jeg rota bort en skattkiste også..

Når er det?
• På Søndeled: våren før skolestart.
• Risør: høsten i 1.klasse.

http://www.risor.kirken.no/img/08_01_09_Aktiviteter/6-ars_boka.PNG