Først, velkommen som konfirmant. 

http://www.risor.kirken.no/img/16_11_08_Diverse_bilder/pameld.png

Planen for samlingene før jul for konfirmantene:

Risør og Frydendal konfirmantene 
September

3. Konfirmantundervisning. kl. 14.15- 16.00- Frydendal. 
8. Presentrasjonsgudstjeneste og informasjonsmøte. kl. 11-13
13-15. Konfirmantweekend Fjordglimt i Bamble
24. Konfirmantundervisning

Oktober
8.  Konfirmantundervisning. kl. 14.15- 16.00- Frydendal
13. Ungdomsgudstjeneste med ungdomssamling Frydendal kl. 18-21
22. Konfirmantundervisning. kl. 14.15- 16.00- Frydendal

November
10. Ungdomsgudstjeneste med ungdomssamling Frikirken kl. 18-21.
12. Konfirmantundervisning. kl. 14.15- 16.00- Frydendal
26. Konfirmantundervisning. kl. 14.15- 16.00- Frydendal

Desember
Lysmesse enten 1. eller 8. Desember.

Januar 2020
Første samling på nyåret er:
7.januar.  Konfirmantundervisning. kl. 14.15- 16.00- Frydendal


Søndeled konfirmantene
August
25 Presentrasjonsgudstjeneste og informasjonsmøte kl. 11-13

September
4. Konfirmantundervisning. kl. 14.45- 16.20- Søndeled menighetshus
13-15. Konfirmantweekend Fjordglimt i Bamble
25. Konfirmantundervisning. kl. 14.45- 16.20- Søndeled menighetshus.

Oktober
9.  Konfirmantundervisning. kl. 14.45- 16.20- Søndeled menighetshus. 
13. Ungdomsgudstjeneste med ungdomssamling Frydendal kl. 18-21
27. Konfirmantundervisning. kl. 14.45- 16.20- Søndeled menighetshus.

November
10. Ungdomsgudstjeneste med ungdomssamling Frikirken kl. 18-21.
13. Konfirmantundervisning. kl. 14.45- 16.20- Søndeled menighetshus.

Desember
3. Konfirmantundervisning. kl. 14.45- 16.20- Søndeled menighetshus.
8. Lysmesse 11-12.

Januar 2020
Første samling på nyåret er:
8.januar.  Konfirmantundervisning. kl. 14.15- 16.00- Søndeled

Det kan komme endringer. Endringer gis på mail til foresatte og SMS .
Er noe dere lurer på så ta gjerne kontakt. Kontoret har tlf. 37150321 og Albert Walla har tlf. 92292409