menighet

Kirkebasaren

Den store Kirkebasaren

Den første auksjonen var i 1980, og ble drevet for å kunne finansiere byggingen av Menighetshuset. Huset ble bygget i stor grad på dugnad, 
men noen fagfolk måtte inn og mye utstyr måtte kjøpes.  

Siden har auksjonen vært arrangert hvert år. I begynnelsen gikk alt til bygging og etter hvert noe til drift av huset. 
Da dette var ferdig i 1992 hadde menigheten fått et morderne og gjeldfritt bygg.

Auksjonen fortsatte og inntektene har etter hvert blitt brukt til å drifte huset og til å lønne ungdomsprest–/barne– og ungdomsarbeider stilling i menighetene.
Det koster å drifte et så stort bygg. Det må også være utstyrt for offentlig bruk av mange slag. Det varmes nå opp av det samme varmesystemet som Frydendal kirke, 
og radiatorer måtte installeres. Innstallering av nytt brannvarslingssystem og daglig vedlikehold.

Menighetshuset brukes av mange til selskaper, konfirmasjon, dåpsselskap og mange arrangementer for alle aldersgrupper i menigheten og 
det er Åpen barnehage der 2 dager i uka. Huset leies også bort til kurs og samlinger av mange lag og foreninger.  

Pengene som kommer inn fordeles altså mellom trosopplærer/barne– og ungdomsarbeider og drift av Menighetshuset.

Basaren arrangeres hvert år i august/september.

KALENDER

søndag 28 juli
Risør kirke
søndag 4 august
Søndeled Kirke
Risør kirke
søndag 11 august
Frydendal kirke
søndag 18 august
Risør kirke
søndag 25 august
Risør kirke
Søndeled Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1
Postboks 297
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21
E-post:
postmottak@risor.kirken.no