Meny

Barn
2-års sangsamling
Undrekveld og 4-års bok
Skattejakt og 6-års bok
Legoklubben
Tårnagenter
Spesialagenter
I fyr og flamme
Lys våken
Hvitveisen og Blåveisen
Etter skoletid
Familiegudstjenester

Baby
Dåp
Babysang
Åpen barnehage

Ungdom
Konfirmant 2020
Konfirmant 2021 - påmelding
Reload
Ten-In

Diakoni
Diakoniplan

Prostidiakon/kirkas omsorgsarbeider

Risør Motettkor
Info

Arrangement
Fellesskapskveld
Kirkebasar
Konsert
Kulturkveld
Markedsdag
Temakveld
  Utskriftsvennlig side

Først, velkommen som konfirmant. Konfirmantplan/datoer vinter og vår 2020. 
Risør 
 

7. januar kl. 14.10 - 16.00    Besøk fra begravelses byrå
21. januar kl. 14.10 - 16.00  Pinse og Den Hellige Ånd. Tredje trosartikkel.
26. januar kl.18.00    Ungdomsgudstjeneste i Risør Baptist kirke

11 februar kl. 14.10 - 16.00  Det kristne menneskesynet
25 februar kl. 14.10 - 16.00  Påsken

10 mars kl. 14.10 - 16.00  Konfirmantundervisning
13 mars kl. 17.00(?)--?    Besøk fra Team Skjærgårds. Dette blir på Søndeled menighetshus.
23 mars kl. 14.10 -16.00    Samtalegudstjenesteforberedelser
31 mars kl. 14.10 - 1900    Fasteaksjon

14 april kl. 14.10 - 16.00  Forberedelse samtalegudstjeneste 
21 april kl. 14.10 - 17.00  Forberedelse samtalegudstjeneste
26 april 10.00 - 13.30   Samtalegudstjeneste i Frydendal kirke

3. mai Konfirmasjon Risør kirke kl. 11.00
23 mai Konfirmasjon Frydendal kirke kl.11.00 (dette er en lørdag)


Konfirmantplan/datoer Søndeled.

8. jan kl. 14.45 - 16.15     Undervisning Søndeled.  Besøk fra begravelses byrå
22. jan kl. 14.45 - 16.15   Undervisning Søndeled    Pinse og Den Hellige Ånd. Tredje trosartikkel.
26. jan. kl. 18.00  Ungdomsgudstjeneste i Risør Baptist kirke  

6. feb. kl. 14.45 - 16.15    Undervisning Søndeled   Det kristne menneskesynet
25. feb. kl. 14.45 - 16.15  Undervisning Søndeled  Påske

3. mars kl. 14.45 - 16.15  Undervisning Søndeled  De ti bud
13. mars kl. 17.00(?)--? Besøk fra Team Skjærgårds. Dette blir på Søndeled menighetshus.
  
17. mars                         Undervisning Søndeled    Samtalegudstjenesteforberedelser
31 mars 14.10 – 19.00   Undervisning Søndeled    Fasteaksjon

15 april 14.45 - 16.15   Undervisning Søndeled     Samtalegudstjenesteforberedelser  
22 april 14.45 - 16.15   Undervisning Søndeled     Samtalegudstjenesteforberedelser
26 april kl. 18.00 - 20.30     Samtale gudstjeneste Søndeled kirke

10 mai kl. 11.00       Konfirmasjon Søndeled

Det kan komme endringer. Endringer gis på mail til foresatte og SMS .
Er noe dere lurer på så ta gjerne kontakt. Kontoret har tlf. 37150321 og Albert Walla har tlf. 92292409

 

Se tidligere utgaver »
KALENDER
19 Juli
11:00 Gudstjeneste med nattverd, Risør Kirke
26 Juli
11:00 Gudstjeneste med nattverd, Risør Kirke
02 August
11:00 Gudstjeneste med nattverd, Risør Kirke
09 August
11:00 Gudstjeneste, Søndeled Kirke
19:00 Gudstjeneste med nattverd, Risør Kirke
16 August
11:00 Gudstjeneste med nattverd, Risør Kirke
23 August
11:00 Presentasjon Konfirmanter, Søndeled Kirke
11:00 Gudstjeneste i Risør Kirke
30 August
11:00 Gudstjeneste i Risør Kirke
06 September
11:00 Gudstjeneste med nattverd, Risør Kirke

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker
»
»
»
»
Størst av alt
Brukerpålogging

Brukernavn:

Passord:

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1              
Postboks 297                          
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21                          
Faks.:
37 15 22 54
E–post:
postmottak@risor.kirken.no 

Åpningstider
Risør: Mandag - torsdag fra kl. 09.00 til kl. 12.30 / Søndeled: Tirsdag kl. 09.00 - kl. 12.00.
Copyright © 2015 Risør kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no