Meny

Barn
2-års sangsamling
Undrekveld og 4-års bok
Skattejakt og 6-års bok
Legoklubben
Tårnagenter
Spesialagenter
I fyr og flamme
Lys våken
Hvitveisen og Blåveisen
Etter skoletid
Familiegudstjenester

Baby
Dåp
Babysang
Åpen barnehage

Ungdom
Konfirmant 2020
Konfirmant 2021 - påmelding
Reload
Ten-In

Diakoni
Diakoniplan

Prostidiakon/kirkas omsorgsarbeider

Risør Motettkor
Info

Arrangement
Fellesskapskveld
Kirkebasar
Konsert
Kulturkveld
Markedsdag
Temakveld
 

SIMEN

En tirsdag i måneden er det 
SIMEN-treff på Sandnes bedehus.

SIMEN er åpne treffkvelder tilrettelagt 
for mennesker med utviklingshemming, 
men er åpent for alle som vil komme!

På SIMEN-kveldene vil vi:
• Spise og kose oss 
• Ha det moro sammen gjennom lek og sang
• Formingsaktiviteter som alle kan være med på.
• Avslutter med en kveldssamling -lystenning, sang, andakt og bønn

Hver gang er det enkel servering av kveldsmat med kaffe, te og saft. Kaffekollekt kr.10,-

SIMEN samler også inn penger til funksjonshemmede barn i Moldova. Vi oppfordrer alle til å gi f.eks. 10 kroner hver gang.

Vil du ha nærmere opplysninger kan du kontakte:

Rune Rasmussen tlf 48997100


PROGRAM HØSTEN 2019

TIRSDAG 20.8 
SIMEN KVELD
Søndag 1.9
kl.11 HEL-dag i Risør
Gudstjeneste/Gatefest!
TIRSDAG 10.9 
SIMEN KVELD
TIRSDAG 15.10
SIMEN KVELD
TIRSDAG 5.11
SIMEN KVELD
TIRSDAG 10.12
SIMEN KVELD
Torsdag 19.12 kl.11 
HEL-adventsgudstjeneste i Risør kirke. Julegrøt mm

  
Av: Eileen Basma   Publisert: 16.08.2019
 

Se tidligere utgaver »
KALENDER
19 Juli
11:00 Gudstjeneste med nattverd, Risør Kirke
26 Juli
11:00 Gudstjeneste med nattverd, Risør Kirke
02 August
11:00 Gudstjeneste med nattverd, Risør Kirke
09 August
11:00 Gudstjeneste, Søndeled Kirke
19:00 Gudstjeneste med nattverd, Risør Kirke
16 August
11:00 Gudstjeneste med nattverd, Risør Kirke
23 August
11:00 Presentasjon Konfirmanter, Søndeled Kirke
11:00 Gudstjeneste i Risør Kirke
30 August
11:00 Gudstjeneste i Risør Kirke
06 September
11:00 Gudstjeneste med nattverd, Risør Kirke

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker
»
»
»
»
Størst av alt
Brukerpålogging

Brukernavn:

Passord:

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1              
Postboks 297                          
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21                          
Faks.:
37 15 22 54
E–post:
postmottak@risor.kirken.no 

Åpningstider
Risør: Mandag - torsdag fra kl. 09.00 til kl. 12.30 / Søndeled: Tirsdag kl. 09.00 - kl. 12.00.
Copyright © 2015 Risør kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no