Meny
Ungdom
 

Pressemelding om oppfylling av kirkegården på Frydendal

 

DRENERING OG OPPFYLLING AV FRYDENDAL KIRKEGÅRD..
Kirkegården på Frydendal ser ikke pen ut nå i anleggsperioden. De ukene som vi har lagt bak oss har ikke vært slik vi hadde håpet.  Jeg beklager de ulempene og de vonde følelsene dette fører til. 
Asplan Viak har prosjektert arbeidene på Frydendal kirkegård. Arbeidet er nøye planlagt. Alle lover og regler for arbeidet på en kirkegård skal følges. Det er to hovedjobber som skal gjøres. Ca.  20 cm jord skal graves bort på området der det er graver vi skal fylle opp. Denne massen skal blandes inn i massene som skal brukes til oppfylling.. Videre skal dreneringsgrøfter og gangveier graves opp i tilstrekkelig dybde for å gi god drenering på kirkegården.
Disse planene er nøyaktig fulgt. Der er bare gravd dypt der det ikke er festede graver.  I traseen for drenering kom det fram flere partier med fjell. Her ble det nødvendig med boring og sprenging for å få drenert bort vannet. Dette har ført til at det har blitt store hauger med stein som skal flyttes.
Arbeidet med drenering av kirkegården var helt nødvendig å gjennomføre. Problemene med vann og fuktighet har vært så store at vi har måttet øke fredningstiden for enkeltgraver fra 20 til 40 år. Det har også vært problemer med gjennomføring av begravelser ved store nedbørsmengder. Dersom arbeidene ikke var blitt gjennomført nå ville deler av kirkegården måtte stenges for kister.
Ved graving på en gammel kirkegård er det dessverre ikke uvanlig at det dukker opp beinrester. Det har vært gjennomført drenering flere ganger tidligere og det er blitt opparbeidet gangveier på kirkegården. Hver gang er masser flyttet på og beinrester har fulgt med. Det samme skjer i forbindelse med gjenbruk av graver.
Beinrestene skal fjernes fra overflaten og graves ned igjen på passende sted på kirkegården. Dette er regulert av forskriftene til gravferdsloven. Dette er gjort også nå på Frydendal, men beklageligvis er noen beinrester blitt liggende åpne før de har blitt gravd ned igjen. Været har til dels vært utfordrende. Nedbør kan skylle bort masse slik at beinrester dukke opp.
Nå er arbeidet med oppfylling i gang. Da vil haugene med jord og stein bli mindre.. Når dreneringen er ferdig om et par uker vil faren for å treffe beinrester være mye mindre.
Når vi kommer til jul håper vi at kirkegården vil være ferdig oppfylt. Vi vil da se konturene av nyrenovert kirkegård. Kanskje er de første gravsteinene på plass også. Dette vil være avhengig været framover.
Jeg har god dialog med både byggeleder og entreprenør. Vi prøver å ta hensyn til innspill som kommer og gjør arbeidet så skånsomt som mulig. 
Med vennlig hilsen
Ingvar Lillehammer
Kirkeverge / daglig leder

  
Av: Gerd Kallevig   Publisert: 18.11.2016
 
KALENDER
27 Mai
11:00 Gudstjeneste i Risør Kirke
03 Juni
11:00 Gudstjeneste, Sandnes bedehus

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker
»
»
»
»
Kontaktinfo

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1
Postboks 297
4953 RISØR
Tlf.:
Faks.:
37 15 03 21
37 15 22 54
E-post:
kirkevergen@risor.kirken.no

Størst av alt
Brukerpålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Risør kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no